SvD om fiber till villan

Relevant läsning:

http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/fiber-till-villan-viktigt-val_8047568.svd

”Är det värt att satsa 20 000 kronor för att få en fiberkabel indragen till villan? Och finns det risk att man låser in sig hos något företag med alltför dåliga och dyra bredbandstjänster? Det är frågor många villaägare nu står inför.”

Angående tätorten

Nedan gäller ej längre!

Världsarvets fiber har haft samtal med den nystartade föreningen Vinbäcks fiber i Tanumshede. Vinbäcks fiber har som syfte att gemensamt köpa fiberanslutningar via Skanova. Detta nätet kommer sedan att ägas av Skanova. Vi har lämnat ett erbjudande om möjlig anslutning till vårt nät för de boende i delar av Tanumshedes tätort, både de som redan är medlemmar hos oss och de som har ingått medlemskap i Vinbäcks fiber. Vinbäcks fiber har dock valt att tacka nej till vårt erbjudande med hänvisning till att Skanova har lämnat ett bud med en lägre anslutningskostnad. En sammanfattning av vårt erbjudande kan läsas nedan. Filen är i formatet PDF.

(borttagen länk)

Emil.      – redigerad 20130905 / Stenfeldt –

Stämman beslutade om fortsatt arbete med projektet

StämmaFöreningens ordinarie stämma hölls igår i Tanumsskolans matsal och avslutades med att de närvarande medlemmarna enhälligt röstade för att genomföra bygget av fibernätet. Bland vilkoren för att det ska ske finns att de utlovade bidragen betalas ut, att vi får alla nödvändiga tillstånd, att vi kan hålla kostnaden per fastighet till högst 20 500 kr, samt att minst 175 fastighetsägare tecknar anslutningavtal med föreningen.

Vad som mer framgick var att vi har en nuvarande kalkyl som visar på en kostnad kring 18 500 kr och en förhoppningskalkyl som pekar nedåt 17 000 kr. De möjligheter som finns för att kunna få ner kostnaden inkluderar bland annat att fler fastigheter ansluts till föreningen, att medlemmarna engagerar sig och att vi får möjlighet att ansluta några tätliggande fastigheter inne i Tanumshedes tätort till en kostnad som gör det lönsamt för föreningen, samt gynnar de aktuella fastighetsägarna.

Föreningens första ordinarie styrelse valdes enligt följande:
Ordförande (1 år) – Johan Stenfeldt.
Ledamöter (2 år) – Emil Lorentzon & Elisabeth Hansson.
Ledamöter (1 år)  – Gert Carlsson & Catarina Solorzano.
Suppleanter – Göran Hognert & Sven-Ove Långström.

Emil.

Första info om stormöte

Nu när vi har fått ut informationen om föreningen till de flesta i området, så är det dags att börja planera för stormöte. Stormötet kommer att bjuda in alla intresserade för mer information om projektet från både styrelsen, kommunen och en eventuell entreprenör. Mer information om tid och plats kommer att publiceras här, samt i Björklövet.

Dags att värva medlemmar!

Idag har vi haft vårt första styrelsemöte sedan föreningen blev bildad. Vi diskuterade främst hur vi ska få ut information om föreningen till alla berörda. Det kommer i första hand att ske genom personlig kontakt och informationsblad i brevlådor. Det exakta geografiska området är ännu inte bestämt, men vi kommer att börja med glesbygden närmast Tanumshede i norr, öster och söder. Om du har blivit kontaktad så betyder det att vi anser  att du bor inom vårt område. Mer information om detta kommer upp här inom kort.

Det viktigaste just nu är att alla som är intresserade får möjlighet att anmäla sitt intresse till föreningen. Först därefter kan vi börja räkna på vad den faktiska konstnaden för fibernätsbygget kommer att bli per hushåll. Kom ihåg att intresseanmälan inte är bindande. Det enda man riskerar är kostnaden på 200 kr, varav 100 kr är medlemsavgift och 100 kr är insats i föreningen.