Första info om stormöte

Nu när vi har fått ut informationen om föreningen till de flesta i området, så är det dags att börja planera för stormöte. Stormötet kommer att bjuda in alla intresserade för mer information om projektet från både styrelsen, kommunen och en eventuell entreprenör. Mer information om tid och plats kommer att publiceras här, samt i Björklövet.