Om Världsarvets fiber ekonomisk förening

Världsarvets fiber är en ekonomisk förening med syftet att bygga ut ett fibernät till de boende på landsbygden i området omkring Tanumshede i norra Bohuslän. Just nu pågår uppstartsarbetet och vi kommer att använda den här kanalen för att få ut information till våra medlemmar och andra intresserade.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2022-02-24

Tid                       kl. 19:00

Plats                    Digitalt via Teams

Alla som får mejlfaktura skall ha fått mejl med kallelse (vi mejlar till samma mejladress som fakturan går till). De som får pappersfaktura får kallelsen per brev.

Länk kommer att skickas ca en timma före mötet.

Är ni intresserade av att vara med & påverka föreningens beslut….. Hör med valberedningen, jag tror det kan finnas chans att få en suppleantplats.

Motioner

§ 18 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader före stämman.

Inga motioner har inkommit i år heller. Men vi vill med detta bara vänligen påmminna om att ni kan och att ni bör, om ni har nått ni vill ta upp. Det är i mycket god tid vi nu påminner inför stämman 2023, som hålls i slutet av februari varje år.

/ Styrelsen

Tvillingabonnemang & Telia…

Telia har nu kommit fram till att man lovat (muntligt på info mötena) även våran förening att tvillingabonnemang skall ingå utan kostnad.

Så om ni betalar för tvillingabonnemang, ring till Telia och meddela att ni tillhör Världsarvetsfiberförening. Då skall ni slippa betala.

Det har varit lite rörigt…. med Telia. Medlemmar får fakturor och sedan SMS med info om att dom inte behöver betala fakturan…..

Men på nedersta raden; TVILLINGABONEMANG INGÅR!

/ Styrelsen

Kära medlem!


Som ni vet befinner vi oss mitt i en pågående pandemi. Eftersom vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessutom är väldigt rädda om er, kommer därför årets föreningsstämma att hållas digitalt torsdagen den 25 februari kl. 19:00.

Det låter sig göras bland annat på grund av att vi tillsammans byggt ett fibernät! I dessa tider av mycket hemarbete och isolering är det bekvämt att ha en bra internetuppkoppling. Det har också tillkommit en tillfällig lag som gör det möjligt för föreningar och bolag att hålla digitala stämmor.


Vi kommer att använda tjänsten Teams för mötet. Johan Stenfeldt kommer att mejla en länk till alla som meddelat oss sin e-postadress. Får du detta meddelande på papper, betyder det att du behöver meddela oss en e-postadress innan den 23 februari, för att vi ska kunna skicka dig en länk. Meddela e-postadress till info@varldsarvetsfiber.com . Vill du kanske delta hemma hos en bekant eller familjemedlem, så kan ni meddela dennes e-postadress.
Om du inte själv kan delta, men ändå vill göra din röst hörd, kan du låta ett ombud företräda dig. Då behöver du skriva en fullmakt och skicka den till info@varldarvetsfiber.com eller till
Världsarvets Fiber Ek För
C/O Elisabeth Hansson
Lycke 1
457 91 Tanumshede

För att delta behöver du bara ha tillgång till den e-postadress du meddelat oss och internetuppkoppling. Du behöver inte ladda ner något program eller app.
Att ansluta sig till mötet kommer att vara möjligt från kl. 18:00, för att vi alla ska ha god tid på oss att testa tekniken innan mötet börjar.

Det finns en YouTube film på hemsidan som visar hur man kommer in i mötet på Teams

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen