Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

Nu närmar sig den ordinarie föreningsstämman. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kan delta vid stämman för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till att gå vidare med arbetet. På stämman kommer vi bland annat att gå igenom den kalkyl för projektets kostnader som vi har arbetat fram under det senaste året. Vi kommer också att fatta beslut om huruvida vi ska bygga nätet eller inte.

För att styrelsen ska vara säkra på att alla medlemmar har tagit del av kallelsen ber vi er att omedelbart bekräfta detta via e-post till stenfeldt@telia.com. De som inte mailar under det kommande dygnet kommer att få kallelsen skickad till sig via post, vilket innebär ett merarbete som vi hoppas kunna minimera. Se länken nedan för kallelsen i sin helhet. Filformatet är .odt. Om du inte kan läsa filen, kontakta oss.

Datum: 2013-02-26

Tid: 19:00

Plats: Tanumskolans matsal

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Nytt år

Nu när alla storhelger är slut sätter vi fart med föreningen igen. Det som kommer att hända här näst är att vi träffas för ett nytt styrelsemöte i nästa vecka. Vi kommer då att besluta om att skicka ut kallelser till den ordinarie föreningsstämman som kommer att vara i mitten av februari. Elisabeth har färdigställt ett förslag för hur kallelsen ska se ut. Johan har dessutom producerat ett antal skyltar som kommer att sättas upp i föreningens område.

Jag noterar även att medlemsantalet har ökat sedan sist. Vi är nu 177 medlemmar. Kul!

Emil.

Efter informationsmötet.

I måndags 26/3 hade föreningen sitt första stormöte. Inbjudna var alla medlemmar och alla intresserade. Syftet var att informera om föreningen och om fiberbyggnadsprojektet. Olyckligtvis hade vi missat att få med föreningens namn i annonsen som publicerades i Björklövet. Vi ber om ursäkt för detta och får diskutera hur vi ska göra för att alla ska kunna få så bra information som möjligt. Trots detta missöde var det ändå ganska bra uppslutning. Uppskattningsvis kom ca 50 personer och lyssnade. Det har redan kommit in flera intresseanmälningar under veckan och jag har tyvärr inte haft tid att svara på alla. Om du har skickat en intresseanmälan, så ber jag om överseende med det. Jag ska svara så snart jag kan!

Mer information om var projektet står just nu kommer att komma upp här på sidan inom kort. Klart är i alla fall att projektet fortlöper, en liten bit i taget. Alla medlemmar som har möjlighet att bidra med lite tid är hjärtligt välkomna att höra av sig. All hjälp är välkommen för att vi ska kunna genomföra det här tillsammans!

Emil.

Första info om stormöte

Nu när vi har fått ut informationen om föreningen till de flesta i området, så är det dags att börja planera för stormöte. Stormötet kommer att bjuda in alla intresserade för mer information om projektet från både styrelsen, kommunen och en eventuell entreprenör. Mer information om tid och plats kommer att publiceras här, samt i Björklövet.