Nytt år

Nu när alla storhelger är slut sätter vi fart med föreningen igen. Det som kommer att hända här näst är att vi träffas för ett nytt styrelsemöte i nästa vecka. Vi kommer då att besluta om att skicka ut kallelser till den ordinarie föreningsstämman som kommer att vara i mitten av februari. Elisabeth har färdigställt ett förslag för hur kallelsen ska se ut. Johan har dessutom producerat ett antal skyltar som kommer att sättas upp i föreningens område.

Jag noterar även att medlemsantalet har ökat sedan sist. Vi är nu 177 medlemmar. Kul!

Emil.

Slutspurt för fas 1.

Nu närmar vi oss slutet av det förberedande arbetet. Styrelsen har för tillfället möte varje vecka tillsammans med vissa engagerade medlemmar. Alla är överens om att vi vill komma vidare med arbetet och det som måste göras just nu är att vi ser till så att alla har fått erbjudandet om att gå med i föreningen. Det gör vi huvudsakligen genom hembesök. Det har även kommit fram önskemål om att föreningen ska sätta upp skyltar som markerar var gränserna för föreningens område går. Detta kommer att diskuteras närmare vid nästa möte.