Slutspurt för fas 1.

Nu närmar vi oss slutet av det förberedande arbetet. Styrelsen har för tillfället möte varje vecka tillsammans med vissa engagerade medlemmar. Alla är överens om att vi vill komma vidare med arbetet och det som måste göras just nu är att vi ser till så att alla har fått erbjudandet om att gå med i föreningen. Det gör vi huvudsakligen genom hembesök. Det har även kommit fram önskemål om att föreningen ska sätta upp skyltar som markerar var gränserna för föreningens område går. Detta kommer att diskuteras närmare vid nästa möte.