Nu händer det grejer.

I torsdags hade vi ännu ett långt styrelsemöte. Här är en sammanfattning av vad som blev sagt:

 • Vår fantastiska kassör Elisabeth har färdigställt både årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 
 • Vi kommer att ha tätare kontakt med byNet framöver, eftersom vi nu närmar oss målet med det förberedande arbetet. Nästa möte med dem är på tisdag 4/12.
 • Bidraget till föreningen kommer med stor sannorlikhet att kunna bli mer än 200 000 euro. Detta innebär att vi behöver anpassa oss lite till Länsstyrelsens bestämmelser. Bland annat kommer vi att behöva ha en auktoriserad revisor.
 • Vid föreningens första stämma kommer en valberedning att väljas. Fundera redan nu på om du kan tänka dig att ta uppdrag för föreningen.
 • Vid förra styrelsemötet 121014 hade vi flera engagerade medlemmar med. Bland dessa valdes områdesansvariga som fick i uppdrag att kontakta dem som änu inte är medlemmar i föreningen. Vi ser fram emot att få rapport från deras arbete och kommer att ringa runt för att kalla till nytt möte redan 11/12.
 • Uppdaterad 121202: Jag glömde att skriva att vi också har fått en ny kalkyl från byNet som visar på en betydligt lägre kostnad per fastighet än vad vi tidigare har räknat med. Förhoppningsvis kan denna gå ner ytterligare genom att vi diskuterar hur gränsdragningarna mot andra föreningar ska se ut och så vidare. Målet är ju att det ska bli så billigt som möjligt för alla.

Alla i styrelsen är väldigt glada över att vi äntligen närmar oss den dag då vi kommer att kunna påbörja själva byggandet av vårt fibernät. De kommande månaderna kommer definitivt att vara intressanta och jag kommer att försöka uppdatera websidan ofta för att hålla alla medlemmar uppdaterade om vad som händer.

Emil.

Styrelsemöte 120930

Igår hade vi styrelsemöte hemma hos föreningens ordförande, Johan Stenfeldt. Mötet tog över tre timmar, så det var mycket som blev avhandlat. Jag ska sammanfatta några av punkterna här.

 • Alla tidigare mötesprotokoll kommer att scannas in och läggas upp på websidan.
 • Vår kontakt hos Länsstyrelsen har meddelat att vi har köplats 15 av 80 för att få bidrag. Dock ska bidragen fördelas mellan kommunerna innan vi kan få ett klart besked.
 • Vi är vid tidpunkten för mötet 141 fullvärdiga medlemmar, samt några som anmält sitt intresse, men som inte har betalat. Detta ska ses i relation till att totalantalet fastigheter är ca 260 i vårt område. Detta ger oss en relativt hög anslutningsgrad.
 • Gränsdragningarna mot våra grannföreningar är fortfarande lite osäkra på vissa ställen. Vi kommer att initiera möte med dessa för att diskutera frågan.
 • Entreprenören byNet har gett oss ett projekteringsunderlag baserat på de fastigheter vi hade när de påbörjade projekteringsarbetet. Vi kommer att gå igenom detta närmare på kommande föreningsstämma, men klart är att alla tillkommande fastigheter nu kommer att sänka kostnaden. Just nu hoppas vi på att kostnaden kommer att hamna runt 20 000 – 21 000 kr per fastighet. Detta bygger dock på att så många som möjligt anmäler sitt intresse. Om du tvekar, anmäl dig nu, så kommer beräkningarna att bli säkrare när beslutet ska tas. Du riskerar bara anmälningsavgiften på 200 kr om du bestämmer dig för att inte ansluta din fastighet till nätet!
 • Jag ska uppdatera websidan lite oftare och lägga in en lista med alla externa länkar, så att det blir lättare att hitta dessa.
 • Nya stadgar är framtagna och kommer att röstas igenom på en extra föreningsstämma som kommer att sammankallas bland föreningens medlemmar. Preliminärt datum för detta är 1 november. Mer information och kallelse kommer att skickas ut.

Emil.

Efter informationsmötet.

I måndags 26/3 hade föreningen sitt första stormöte. Inbjudna var alla medlemmar och alla intresserade. Syftet var att informera om föreningen och om fiberbyggnadsprojektet. Olyckligtvis hade vi missat att få med föreningens namn i annonsen som publicerades i Björklövet. Vi ber om ursäkt för detta och får diskutera hur vi ska göra för att alla ska kunna få så bra information som möjligt. Trots detta missöde var det ändå ganska bra uppslutning. Uppskattningsvis kom ca 50 personer och lyssnade. Det har redan kommit in flera intresseanmälningar under veckan och jag har tyvärr inte haft tid att svara på alla. Om du har skickat en intresseanmälan, så ber jag om överseende med det. Jag ska svara så snart jag kan!

Mer information om var projektet står just nu kommer att komma upp här på sidan inom kort. Klart är i alla fall att projektet fortlöper, en liten bit i taget. Alla medlemmar som har möjlighet att bidra med lite tid är hjärtligt välkomna att höra av sig. All hjälp är välkommen för att vi ska kunna genomföra det här tillsammans!

Emil.