Nu händer det grejer.

I torsdags hade vi ännu ett långt styrelsemöte. Här är en sammanfattning av vad som blev sagt:

 • Vår fantastiska kassör Elisabeth har färdigställt både årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 
 • Vi kommer att ha tätare kontakt med byNet framöver, eftersom vi nu närmar oss målet med det förberedande arbetet. Nästa möte med dem är på tisdag 4/12.
 • Bidraget till föreningen kommer med stor sannorlikhet att kunna bli mer än 200 000 euro. Detta innebär att vi behöver anpassa oss lite till Länsstyrelsens bestämmelser. Bland annat kommer vi att behöva ha en auktoriserad revisor.
 • Vid föreningens första stämma kommer en valberedning att väljas. Fundera redan nu på om du kan tänka dig att ta uppdrag för föreningen.
 • Vid förra styrelsemötet 121014 hade vi flera engagerade medlemmar med. Bland dessa valdes områdesansvariga som fick i uppdrag att kontakta dem som änu inte är medlemmar i föreningen. Vi ser fram emot att få rapport från deras arbete och kommer att ringa runt för att kalla till nytt möte redan 11/12.
 • Uppdaterad 121202: Jag glömde att skriva att vi också har fått en ny kalkyl från byNet som visar på en betydligt lägre kostnad per fastighet än vad vi tidigare har räknat med. Förhoppningsvis kan denna gå ner ytterligare genom att vi diskuterar hur gränsdragningarna mot andra föreningar ska se ut och så vidare. Målet är ju att det ska bli så billigt som möjligt för alla.

Alla i styrelsen är väldigt glada över att vi äntligen närmar oss den dag då vi kommer att kunna påbörja själva byggandet av vårt fibernät. De kommande månaderna kommer definitivt att vara intressanta och jag kommer att försöka uppdatera websidan ofta för att hålla alla medlemmar uppdaterade om vad som händer.

Emil.

Länsstyrelsen angående fiber till landsbygden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en websida med information om det ekonomiska stödet till fiberföreningar i länet. Där finns en kölista till bidragen där det framgår att vi just nu har plats 16 av 90 i turordningen. Det finns även information om vad som räknas som tätort i frågan, alltså de fastighet som inte omfattas av bidragen.

Här finns den.

Emil.

Styrelsemöte 120930

Igår hade vi styrelsemöte hemma hos föreningens ordförande, Johan Stenfeldt. Mötet tog över tre timmar, så det var mycket som blev avhandlat. Jag ska sammanfatta några av punkterna här.

 • Alla tidigare mötesprotokoll kommer att scannas in och läggas upp på websidan.
 • Vår kontakt hos Länsstyrelsen har meddelat att vi har köplats 15 av 80 för att få bidrag. Dock ska bidragen fördelas mellan kommunerna innan vi kan få ett klart besked.
 • Vi är vid tidpunkten för mötet 141 fullvärdiga medlemmar, samt några som anmält sitt intresse, men som inte har betalat. Detta ska ses i relation till att totalantalet fastigheter är ca 260 i vårt område. Detta ger oss en relativt hög anslutningsgrad.
 • Gränsdragningarna mot våra grannföreningar är fortfarande lite osäkra på vissa ställen. Vi kommer att initiera möte med dessa för att diskutera frågan.
 • Entreprenören byNet har gett oss ett projekteringsunderlag baserat på de fastigheter vi hade när de påbörjade projekteringsarbetet. Vi kommer att gå igenom detta närmare på kommande föreningsstämma, men klart är att alla tillkommande fastigheter nu kommer att sänka kostnaden. Just nu hoppas vi på att kostnaden kommer att hamna runt 20 000 – 21 000 kr per fastighet. Detta bygger dock på att så många som möjligt anmäler sitt intresse. Om du tvekar, anmäl dig nu, så kommer beräkningarna att bli säkrare när beslutet ska tas. Du riskerar bara anmälningsavgiften på 200 kr om du bestämmer dig för att inte ansluta din fastighet till nätet!
 • Jag ska uppdatera websidan lite oftare och lägga in en lista med alla externa länkar, så att det blir lättare att hitta dessa.
 • Nya stadgar är framtagna och kommer att röstas igenom på en extra föreningsstämma som kommer att sammankallas bland föreningens medlemmar. Preliminärt datum för detta är 1 november. Mer information och kallelse kommer att skickas ut.

Emil.