Nu händer det grejer.

I torsdags hade vi ännu ett långt styrelsemöte. Här är en sammanfattning av vad som blev sagt:

  • Vår fantastiska kassör Elisabeth har färdigställt både årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 
  • Vi kommer att ha tätare kontakt med byNet framöver, eftersom vi nu närmar oss målet med det förberedande arbetet. Nästa möte med dem är på tisdag 4/12.
  • Bidraget till föreningen kommer med stor sannorlikhet att kunna bli mer än 200 000 euro. Detta innebär att vi behöver anpassa oss lite till Länsstyrelsens bestämmelser. Bland annat kommer vi att behöva ha en auktoriserad revisor.
  • Vid föreningens första stämma kommer en valberedning att väljas. Fundera redan nu på om du kan tänka dig att ta uppdrag för föreningen.
  • Vid förra styrelsemötet 121014 hade vi flera engagerade medlemmar med. Bland dessa valdes områdesansvariga som fick i uppdrag att kontakta dem som änu inte är medlemmar i föreningen. Vi ser fram emot att få rapport från deras arbete och kommer att ringa runt för att kalla till nytt möte redan 11/12.
  • Uppdaterad 121202: Jag glömde att skriva att vi också har fått en ny kalkyl från byNet som visar på en betydligt lägre kostnad per fastighet än vad vi tidigare har räknat med. Förhoppningsvis kan denna gå ner ytterligare genom att vi diskuterar hur gränsdragningarna mot andra föreningar ska se ut och så vidare. Målet är ju att det ska bli så billigt som möjligt för alla.

Alla i styrelsen är väldigt glada över att vi äntligen närmar oss den dag då vi kommer att kunna påbörja själva byggandet av vårt fibernät. De kommande månaderna kommer definitivt att vara intressanta och jag kommer att försöka uppdatera websidan ofta för att hålla alla medlemmar uppdaterade om vad som händer.

Emil.

Websidan byggs upp.

Som ni ser så är websidan fortfarande väldigt ofullständig. Jag har ingen vidare erfarenhet av sånt här, men jag lär mig under tiden. Använd gärna kommentarsfunktionen eller formuläret under ”Kontakt” för att ge förslag på vad ni tycker ska finnas med. Styrelsen får gärna ta kontakt via formuläret så att jag kan göra er till redaktörer för sidan.

Emil.