Angående tätorten

Nedan gäller ej längre!

Världsarvets fiber har haft samtal med den nystartade föreningen Vinbäcks fiber i Tanumshede. Vinbäcks fiber har som syfte att gemensamt köpa fiberanslutningar via Skanova. Detta nätet kommer sedan att ägas av Skanova. Vi har lämnat ett erbjudande om möjlig anslutning till vårt nät för de boende i delar av Tanumshedes tätort, både de som redan är medlemmar hos oss och de som har ingått medlemskap i Vinbäcks fiber. Vinbäcks fiber har dock valt att tacka nej till vårt erbjudande med hänvisning till att Skanova har lämnat ett bud med en lägre anslutningskostnad. En sammanfattning av vårt erbjudande kan läsas nedan. Filen är i formatet PDF.

(borttagen länk)

Emil.      – redigerad 20130905 / Stenfeldt –