Angående tätorten

Nedan gäller ej längre!

Världsarvets fiber har haft samtal med den nystartade föreningen Vinbäcks fiber i Tanumshede. Vinbäcks fiber har som syfte att gemensamt köpa fiberanslutningar via Skanova. Detta nätet kommer sedan att ägas av Skanova. Vi har lämnat ett erbjudande om möjlig anslutning till vårt nät för de boende i delar av Tanumshedes tätort, både de som redan är medlemmar hos oss och de som har ingått medlemskap i Vinbäcks fiber. Vinbäcks fiber har dock valt att tacka nej till vårt erbjudande med hänvisning till att Skanova har lämnat ett bud med en lägre anslutningskostnad. En sammanfattning av vårt erbjudande kan läsas nedan. Filen är i formatet PDF.

(borttagen länk)

Emil.      – redigerad 20130905 / Stenfeldt –

Dags att värva medlemmar!

Idag har vi haft vårt första styrelsemöte sedan föreningen blev bildad. Vi diskuterade främst hur vi ska få ut information om föreningen till alla berörda. Det kommer i första hand att ske genom personlig kontakt och informationsblad i brevlådor. Det exakta geografiska området är ännu inte bestämt, men vi kommer att börja med glesbygden närmast Tanumshede i norr, öster och söder. Om du har blivit kontaktad så betyder det att vi anser  att du bor inom vårt område. Mer information om detta kommer upp här inom kort.

Det viktigaste just nu är att alla som är intresserade får möjlighet att anmäla sitt intresse till föreningen. Först därefter kan vi börja räkna på vad den faktiska konstnaden för fibernätsbygget kommer att bli per hushåll. Kom ihåg att intresseanmälan inte är bindande. Det enda man riskerar är kostnaden på 200 kr, varav 100 kr är medlemsavgift och 100 kr är insats i föreningen.