Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum den 17 januari 2017 kl. 1900 i Församlingshemmet i Tanum.

Observera att motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 december.

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer om ett par veckor.

Med vänlig hälsning, P-E Korsström, ordf.