Lite diverse info

Hej alla medlemmar, här kommer ett par saker som vi vill framföra så här i vårvädret där vinter kläderna kommer till heders igen. Kontrollera er ” skräppost ” där en del medlemmar har hittat sina räkningar från föreningen ( egentligen ingen ” skräppost… ).

Markägare som vill se sina tillgängliga kartor med fibern inlagd kan göra följande : gå till – Lantmäteriet.se,- fastigheter,-min fastighet,-e-tjänsten min fastighet,-klicka på din fastighet,-välj rättigheter,-klicka på akten ledningsrätt akt. 1435-2016.1

Med vårhälsning, Pekka Korsström, ordf.