Extra föreningsstämma den17 mars 2016

Enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar skall en extra föreningsstämma hållas vid stadgeändringar. Föreningsstämman beslöt enligt styrelsen förslag om stadgeändringar vid ordinarie föreningsstämma den 14 januari. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på denna hemsida samt sändas till alla medlemmar.

Den extra föreningsstämman genomföres den 17 mars kl. 1900 vid Tanums Företagsport ( Satelliten ). Endast stadgeförändringarna kommer att tas upp. Särskild kallelse kommer att utsändas.

PS. Nya avtal kommer att tillställas alla medlemmar med nuvarande avtal. Vi återkommer hur undertecknande m.m. skall gå till. Observera att inga nya kostnader uppstår. Styrelsens förslag sändes ut före föreningsstämman för kännedom. DS.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.