Rättelse till ” Information från föreningsstämma…”

Nya styrelsen finns under ” styrelsen” på vinjetten till föreningens hemsida och inte under” medlemmar”.

Jag beklagar misstaget, Med vänlig hälsning P-E Korsström, ordf.