Information från föreningsstämma den 14 / 1-16

Föreningsstämman genomfördes den 14 januari med cirka 40 medlemmar närvarande. Protokoll, m.m. kommer att finnas på denna hemsida samt distribueras till alla medlemmar. Den delvis nya styrelsens sammansättning finns under ” medlemmar” på denna hemsida.

Enligt stadgarna kommer en extra föreningsstämma att genomföras senare med anledning av styrelsens förslag, proposition, om stadgeändring. Detta förslag har tillställts samtliga medlemmar före stämman.

Styrelsens förslag, proposition, angående förändringar i gällande anslutningsavtal antogs av stämman. Detta innebär att ett reviderat anslutningsavtal kommer att behöva skrivas på av alla medlemmar med anslutningsavtal. Det reviderade avtalet är en formsak juridiskt och innebär inga kostnader eller försämringar.

Ta på långkalsongerna och försök att njuta av vintern,

Med vänlig hälsning, P-E Korsström, ordf.