Åskskydd

Äntligen kan styrelsen meddela att en lösning vad gäller åskskydd har uppnåtts. NetatOnce har meddelat att ” NaO ersätter åskskadad mediabox om NaO kan konstatera att mediaboxen är åskskadad.”

Detta har uppnåtts genom samverkan mellan våra grann fiberförenigar.

NaO rekommenderar:

  1. Avinstallera inkommande teletråd
  2. Installera jordat uttag om det saknas
  3. Installera ett överspänningsskydd

Med  vänlig hälsning ,

P-E Korsström

Ordf.