Till berörda markägare – Ledningsrättsförrättning

Ledningsrätt förrättning, lantmäterisammanträde den 1/7 kl. 1500, Kulturhuset Futura
i Tanumshede.

Världsarvets fiber har, för att trygga fiberledningen inför framtiden, valt att söka ledningsrätt. I markavtalet medgavs rätt för föreningen att söka ledningsrätt. Då ledningen redan ligger i marken med stöd av markavtalet innebär ledningsrätten inget ytterligare intrång i er fastighet. Ledningsrätt införs i fastighetsregistret och i registerkartan och synliggörs för utomstående. För både ledningsägare och markägare innebär ledningsrätt en framtidssäker lösning.
Se i övrigt kallelse 2015-06-11. Eventuella frågor kan ställas till förrättningslantmätare Erik Lunnari enl. kallelsen.

Med vänlig hälsning,
Pekka Korsström
Ordf.

3 tankar på “Till berörda markägare – Ledningsrättsförrättning

  1. Hej! Paul Carlsson Stora Oppen 12 – ställde en frÃ¥ga för nÃ¥gon mÃ¥nad sedan men har ej fÃ¥tt svar. Sammanfattningsvis – jag har fibern framme vid huset men har inte kopplat pÃ¥ – dÃ¥ jag hade problem med teliamailen. Nu efter prishöjning och ytterligare en inbetalning har jag tänkt att det kan vara lika bra att koppla in fibern men jag tycker det känns fel att betala inkopplingsavgiften men betalar höjningen och de ytterligare dryga 2000 som nämnts i tidigare brev. Hur ser ni pÃ¥ det? / Paul Carlsson 070-5763915

  2. Tycker det är fruktansvärd dåligt av er att lägga ett möta kl 15 på en vanlig arbetsdag.. alla medlemmar är inte med i PRO!

    • Hej Sverker
      Det är lantmäteriet som håller i detta möte. Styrelsen kommer vara närvarande på mötet men det är lantmäteriet som bestämt tid och plats.
      Mvh. Anders Knutsson

Kommentarer är stängda.