Medlemsenkät – Hur fungerar fibern?

För att kunna få en överblick över hur vår leverantör Net At Once tjänster och teknik fungerar i vårt nät ber vi dig att svara på en enkät. Du hittar enkäten under fliken ”För Medlemmar”.

Tack för din hjälp!

// Styrelsen