Vi fakturerar & kallar

Elisabeth har nu börjat att fakturera oss medlemmar (jag fick min idag söndag) så håll koll i era e-post inkorgar. Er som vi inte har e-postadress till, skickar vi pappersfakturan med posten.

Jag har nu mejlat alla jag har e-postadress till & bifogat kallelsen till ordinarie stämma 2015-02-26. Jag har även lagt den på hemsidan nu, bakom fliken ”för medlemmar”.

Vi hoppas att många kan komma på stämman. Ha de göött! 🙂

/ Stenfeldt