Utbyggnad / driftstopp V19

Nu är det dax att ansluta Trafikverket / tunnlarn & även Västarvet / rastplatsen.

Olyckligt nog måste vi byta en kort bit fiberkabel till en grövre. Detta kommer att medföra att tjänsterna / uppkopplingen slutar att fungera under kortare tid under VECKA 19. Detta stopp skall endast beröra fastigheterna i nätets syd östra del.

Kontaktperson & samordnare för denna utbyggnad är;                                             Göran Hognert 0525-29575, 070-5229880

140 medlemmar….

Nu ligger dokumenten & presentationerna från stämman bakom fliken för medlemmar som vanligt. Så för alla er 140 som inte kunde komma… & er övriga också såklart. Här har ni protokoll mm.

Informationsbrev nr. 1

Världsarvets fiberförening 2015- 03 -10

 

Informationsbrev nr. 1 till medlemmarna

Den nyvalda styrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte.

Styrelsen sammansättning;

Ordf.Per-Erik ” Pekka” Korsström

V.ordf. Solveig Torp

Sekr. Catarina Solorzano

Kassör Anna Andersson

Ledamot Gert Carlsson

Suppl. Göran Hognert

Suppl. Patrik Gustavsson

Adjungerade till styrelsen som sakkunniga är;

Johan Stenfeldt, Elisabeth Hansson, Kjell Hansson och Anders Knutsson

Vår främsta informationskälla till er medlemmar är vår hemsida som vi håller aktuell. Vid vissa tillfällen kommer styrelsen att sända ut Informationsbrev som detta per email och vanlig post försändelse.

Årsstämman beslöt efter föredragning från styrelsen att debitera en extra engångsavgift om 2500 kronor per medlem. Fakturering kommer att ske i slutet av augusti. Det är två anledningar dels att betala ut ett arvode retroaktivt till tidigare styrelsemedlemmar och dels att ha ett tillgängligt kapital till kassan för uppkomna utgifter. Mer detaljer kommer på hemsidan i samband med årsstämmans handlingar.

När vi nu går in i ”förvaltningsfasen ” kan vi erfarenhetsmässigt förvänta oss  utgifter för att upprätthålla nätet och serva er medlemmar och administrera föreningen.

 

Enligt vår bedömning blir driftskostnaderna för nätet högre än beräknat varför stämman beslöt att höja nätavgiften från nuvarande 69 kr./ månad till 169 kr./  månad. Om kostnaderna blir lägre än beräknat kommer nätavgiften att sänkas.

Med denna kassaförstärkning kommer styrelsen inte att debitera kostnaderna för utdelade patchkablar.

I samband med att föreningen skapar ledningsrätter på hela vårt fibernät kommer markägare att kallas till ett möte i april- maj.

Påminnelser vid utebliven betalning av kvartalsvisa månadsavgifter kommer att skickas ut enligt nuvarande system, i första hand skickas fakturan med e-post, och efter en viss tid per post med extra avgifter enl. tecknade avtal.

Felanmälan skall ske till aktuell leverantör, NetatOnce ( NaO) alternativt Sappa. Vid problem kan styrelsen kontaktas genom främst email.

Alla ni medlemmar tillönskas en fin och efterlängtad vår.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström

Ordf.

Tack för förtroendet !

Årets stämma valde bl.a. ny ordförande efter Johan Stenfeldt. Jag som valdes på ett år heter Per- Erik ” Pekka ” Korsström, pensionerad yrkesofficer och FN tjänsteman. Jag och min fru Ulla och två hundar bor på adress Ljungby 2 ( gamla växeln ) där vi bott sedan 1997.

Vi i styrelsen skall med stöd av avgående styrelsemedlemmar förvalta föreningen på bästa sätt och göra vårt bästa för att informera och serva medlemmarna.

Stämman beslutade att betala ut tidigare fastställt arvode till styrelsen vilket var ett enkelt beslut efter de tusentals timmar som styrelsen lagt ner. STORT tack för denna insats !

För att ekonomiskt klara detta och ha ett mindre kapital tillgängligt beslöts att ta ut en engångs avgift på 2500 kronor per medlem. Då driftskostnaderna beräknas bli högre än tidigare bedömts, måste nätavgiften höjas med 100 kronor per månad.

Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan och skickas ut till vissa medlemmar.

Här finns också beräkningarna för höjda driftskostnader.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström / ordf.

Johan Stenfeldt TACKAR för sej!

Det glädjer mej att kunna lämna styrelsen nu när vi har kommit så långt! Nätet ÄR IGÅNG & DET LYSER I FIBERN. 🙂 Vi i styrelsen är nöjda med  vad vi har åstadkommit, ett nät av god kvalitet. (ja, det är fortfarande en del små problem med tjänsterna i nätet) Det jobbas på att lösa detta, felanmäl era problem till NaO & Sappa.

Alla som jobbat för att detta skulle lyckas, TACK! Extra tackar jag styrelsen för det gångna året!

VI ALLA, äger & förvaltar nu ett 8 mil stort fibernät.

Jag tackar för förtroendet för den här tiden. Det har varit väldigt lärorikt & kul. Många skratt på styrelsemötena…. Men ja, det har tagit en del från familjen & mina övriga projekt som gick i paus. Så det skall bli skönt att fortsätta där jag sluta för ca 3 år sedan. Jag kommer att hjälpa den nya styrelsen så gott jag kan för att ”VÅR” förening skall funka så bra som möjligt.

Vad gäller styrelsens förslag på en  en gångs extra avgift, så vill jag å allas vägnar som bidragit i styrelsearbetet tacka för den uppskattningen.

Sedan var det även det med styrelsens förslag på höjning av nätavgiften. Det var ett sunt beslut stämman fattade, tack för det.

Nu hoppas vi att nya styrelsen kommer att få ett bra år med bra lösningar för ägandet & driften. Jag önskar er alla välkomna in i ”gänget” (för som sagt, jag blir nog kvar ett slag)

Prova nu att ställa era Wi-fi antenner lite snett & vint så skall ni få se på turbo…

/ Stenfeldt