Tack för förtroendet !

Årets stämma valde bl.a. ny ordförande efter Johan Stenfeldt. Jag som valdes på ett år heter Per- Erik ” Pekka ” Korsström, pensionerad yrkesofficer och FN tjänsteman. Jag och min fru Ulla och två hundar bor på adress Ljungby 2 ( gamla växeln ) där vi bott sedan 1997.

Vi i styrelsen skall med stöd av avgående styrelsemedlemmar förvalta föreningen på bästa sätt och göra vårt bästa för att informera och serva medlemmarna.

Stämman beslutade att betala ut tidigare fastställt arvode till styrelsen vilket var ett enkelt beslut efter de tusentals timmar som styrelsen lagt ner. STORT tack för denna insats !

För att ekonomiskt klara detta och ha ett mindre kapital tillgängligt beslöts att ta ut en engångs avgift på 2500 kronor per medlem. Då driftskostnaderna beräknas bli högre än tidigare bedömts, måste nätavgiften höjas med 100 kronor per månad.

Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan och skickas ut till vissa medlemmar.

Här finns också beräkningarna för höjda driftskostnader.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström / ordf.