Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Världsarvets Fiber Ekonomisk Förening kallas till ordinarie föreningsstämma.

Datum                 2022-02-24

Tid                       kl. 19:00

Plats                    Digitalt via Teams

Alla som får mejlfaktura skall ha fått mejl med kallelse (vi mejlar till samma mejladress som fakturan går till). De som får pappersfaktura får kallelsen per brev.

Länk kommer att skickas ca en timma före mötet.

Är ni intresserade av att vara med & påverka föreningens beslut….. Hör med valberedningen, jag tror det kan finnas chans att få en suppleantplats.