Motioner

§ 18 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader före stämman.

Inga motioner har inkommit i år heller. Men vi vill med detta bara vänligen påmminna om att ni kan och att ni bör, om ni har nått ni vill ta upp. Det är i mycket god tid vi nu påminner inför stämman 2023, som hålls i slutet av februari varje år.

/ Styrelsen