EFTERLYSNING – nya styrelsemedlemmar, m.m

Verksamhetsåret 2014/ 2015 är nu avklarat. Inför kommande föreningsstämma, förhoppningsvis i december alternativt i början på januari månad 2016, efterlyses intresserade medlemmar till två styrelseposter och en suppleant ( ersättare).

Jag vill  betona att vi nu i den s.k. förvaltningsfasen har kunnat minska det arbetstempo som tidigare styrelse fick lägga ned under utbyggnadsfasen av fibernätet. Styrelsemöten genomförs en gång / månad ,en vardagskväll under cirka 2-3 timmar.

Skulle valberedningen stöta på problem kan i sämsta fall föreningen stå utan styrelse vilket kan innebära en konkurs.

Jag utgår från att medlemmarna är beredda att hjälpa till  då stora värden står på spel..

Styrelsen arbetar tillsammans med våra grannfiber föreningar för att bringa klarhet i en uppseglande momsbeskattning av fiberföreningar som Skatteverket har flaggat för. Ett negativt beslut för vår fiberförening skulle få drastiska ekonomiska konsekvenser. Vi kommer att hålla er medlemmar in formerade. En åtgärd kan bli att förändra våra stadgar och vi kommer då att kalla till en extra föreningsstämma.

Med vänlig hälsning,

Pekka Korsström, ordf.