Telefoniproblem

Till er som har problem med brus i telefonerna kommer här några tips, som framkommit i en konversation mellan NetAtOnce och en medlem i en annan fiberförening.

Det har visat sig att problem med brus och störningar kan uppstå om utrustningen i hemmet inte är korrekt jordad.

För att testa om så är fallet, ta med mediaboxen hem till en granne och koppla in den där. Om telefonin då fungerar bra är det inte fel på mediaboxen utan något i er övriga utrustning.

Ett annat allt för vanligt fel som NaO får in via kundtjänst är att telefonen inte fungerar alls, där finns det tre vanliga scenarion som kan ställa till det.

1. Kunden har kopplat in sin telefon till fel uttag, på undersidan av mediaboxen finns det två uttag för telefoni, TEL1 och TEL2. Av någon anledning sitter TEL1 där telefonin ska sitta inkopplad i till Höger på mediaboxen och inte till vänster som annars är vanligt.

2. När kunds telefoni har blivit överflyttad till NaO vid en portering av deras gamla telefonnummer så kan det ibland krävas att NaO startar om kunds mediabox på distans för att det ska hoppa igång. OBS! det räcker inte med att kunden själv startar om boxen utan det måste göras från NaO:s sida.

3. Att det är något fel på kundens interna telefonledning. Många väljer att använda dom befintliga telefonjacken i huset för att kunna ha flera telefoner inkopplade samtidigt t.ex. i vardagsrum, kök och hall. Vid dom fallen så använder man sig utav en voip-mellanpropp, när man kopplar in den i sitt förstajack i fastigheten så sprids signalen vidare till resterande telefonjack så att man kan använda sig utav dom, ett problem som kan uppstå då är att dom befintliga telefonledningarna i fastigheten är feldragna och att man inte få telefonjack 1,2 eller 3 att funka, då får man ta hjälp utav en elektriker som får koppla om.