Protokoll från stämman

Nu har jag tillslut fått upp protkollet från stämman på hemsidan, fliken för medlemmar.

Hoppas att påsken varit glad för er alla. / Stenfeldt