Härliga sommar

Njut & ha det göött!

När Ni sedan skall betala Er nästa faktura till föreningen, så komihåg att ange FAKTURANUMMER!

Ange fakturanummer & BARA FAKTURANUMMER.

Det läses in automatiskt om det endast står FaKtUrAnUmMeR 😉

M V H  /  Styrelsen