Kallelse till föreningsstämma 2018-02-14

Nu är tid & plats bokat. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Till Världsarvets fibers ordinarie årsstämma den 14:e februari i Tanums församlingshem kl. 19:00.                      Vi önskar att ni anmäler hur många som kommer senast 12: februari, till info@varldsarvetsfiber.com. TACK.

Dagordningen samt nuvarande & förslag till nya stadgar pga. ny lag ligger bakom fliken ”för medlemmar”.

Angående punkt 19 på dagordningen; så vill vi ge er tom. 23:e januari att meddela frågor som ni vill ta upp på årsstämman.

Välkomna / Styrelsen