Fakturerar KVARTALSVIS

Nu skall ni ha fått fakturan för juni, juli & augusti.

För att man lättare skall kunna se när det skall betalas har vi lagt upp en nedräkning här på hemsidan, uppe till höger.

Vi kommer fortsättningsvis att agera på försenade inbetalningar då detta medför onödigt extraarbete för kassören.

– – – – – – – – –

Nu ligger protokollet från stämman 2017-01-17 uppe på sidan ”för medlemmar”

/ Styrelsen