Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ( årsmöte) för verksamhetsåret 2014-09-01 t.o.m. 2015- 08-31 kommer att äga rum den 14 januari 2016 klockan 1900. Boka redan nu in detta i kalendern !

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer inom kort.

Valberedningen tar mer än gärna emot medlemmar som kan tänka sig att ingå i föreningens styrelse. Notera att tidsinsatsen  för styrelsearbete är avsevärt mindre än under den intensiva byggnadsperioden. Styrelsemöten genomförs en vardagkväll per månad.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström, ordf.