Stämma 2015 – 26:e februari

Första ringningen

Det behövs nya krafter till styrelsen

Kontakta valberedningen om du vill dra ett strå till stacken (Bengt Krantz sammankallande i valberedningen)