Fiberpatchar och överblivet material

Fiberpatchen (som skall kopplas från anslutningsboxen på fasaden till mediaboxen inne i huset) skall varje medlem själv stå kostnaden för. Föreningen kommer att beställa dessa fiberpatchar genom ElTel. För er som uppgett önskad längd på fiberpatchen när ni skrev på tjänsteavtalen kommer vi beställa närmaste längd över om inte exakt längd finns. För er övriga har vi nu lagt upp ett formulär på fliken ”För medlemmar” där ni kan fylla i önskad längd. Om ni redan beställt längd men vill ändra er går det självklart bra. Fyll i formuläret bara!
VI önskar även få en indikation på hur mycket material som blivit över vid grävning. Därför vill vi att ni i ovan nämnda formulär även fyller i hur mycket slang, varningsnät och annat material som blivit över hos er.

För att vi skall kunna få fiberpatcharna i tid behöver vi beställa dem nästa vecka (v 37). Överblivet material önskar vi få info om löpande, dvs. när Eltel varit förbi just ert hus.