Förfrågningsunderlag för totalentrepenad

Eftersom Världsarvets fiber får bidrag från bl.a. Jordbruksverket för ungefär 50% av kanalisations kostnaderna har föreningen krav & förpliktelser i samband med upphandlingarna av ”fiber-bygget”. Jordbruksverket har börjat granska fiberföreningar. Har föreningen då missat något kan föreningen bli återbetalningsskyldiga.

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att anlita Norra Bohusläns Konsult AB för att hjälpa föreningen med upphandlingsarbetet.

Förfrågningsunderlaget för totalentrepenaden kommer ut på annons på tendsign.com (fd opic) nu på måndag 15/7. Så nu väntar föreningen med spänning på anbuden. I augusti hoppas styrelsen kunna meddela medlemmarna resultatet av upphandlingarna.

/Styrelsen