Markupplåtelseavtal

Hej alla; medlemmar, fastighetsägare & markägare!

Sommar!! Härliga tider för promenader i markerna….

Nu har styrelsen tagit fram ett markupplåtelseavtal som måste undertecknas av samtliga markägare där fibern skall dras fram & vidare till annan fastighet. Detta ligger nu under fliken FÖR MEDLEMMAR. Där även kartan finns. Kontaktpersonerna för områdena kommer att få både information & avtal av Göran Hognert inom kort.

Det är av stor vikt att vi nu snabbt får in eventuella synpunkter på projekterad sträckning av fiber kanalisationen. Kan vi hitta smartare & bättre sträckningar är det till vinst för alla.

ALLA som vill hjälpa till med detta arbetet, (få avtal skrivna & granska sträckningar med markägare) är välkomna att kontakta i första hand Göran Hognert 0525-29575 tegen@live.se eller någon i styrelsen.

/ Stenfeldt