Stakat färdigt!

Härligt att kunna meddela att en del av projektet är i det närmaste klart. Om ni vet något som missats att märka ut meddela oss omgående. Se mer under fliken STAKNING.

/ Styrelsen