Uppsägning av nuvarande tjänster

Vill påminna Er om att tänka på era nuvarande tjänster och eventuell uppsägning av dessa. Parabolpaket, telefonabonnemang och internet.