Trådlöst eller Fiber

250px-Tanum_Teleport_05

Tanum Teleport är ett väl synligt landmärke för alla som färdas på E6:an i norra Bohuslän. De stora vitaparabolantennerna är väl synliga. Teleporten ligger några kilometer söder om Tanumshede i Tanums kommun. De största antennerna har en diameter på 30 respektive 32 meter.

Anläggningen, som huvudsakligen har använts för överföring av telefoni-, data- och TV-trafik till andra kontinenter viasatelliter i INTELSAT-systemet, invigdes år 1971. Det första bildtelefonsamtalet över Atlanten via satellit sändes i samband med invigningsceremonin den 18 december.[1]

Till en början hette anläggningen Nordisk Telesatellitstation och ägdes gemensamt av teleförvaltningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Senare blev Telia och Sonera (Finland) ensamma ägare.

Under anläggningens storhetstid på 1980/90-talet arbetade över 30 personer där dygnet runt och anläggningen hanterade en stor del av Nordens tele- och datatrafik till utomeuropeiska länder. Under flera år var man också referensstation och tillhandahöll synkronisering för två av INTELSAT-systemets digitala plattformar, och man var även delaktig i utvecklingen av dessa.

Under 1990-talet ökade konkurrensen från de optiska fiberkablar, som lades ut på oceanbottnarna mellan kontinenterna. Konkurrensen gjorde att verksamheten på Tanum Telport stagnerade och i samband med att Telia tog ett strategiskt beslut att avveckla all sin satellitverksamhet i början av 2000-talet, stängdes Tanums Teleport 2002.[2]

TEXTEN ÄR HÄMTAD FRÅN: Wikipedia