Man kan fortfarande gå med i föreningen!

Vill du gå med i fiberföreningen nu? Innan grävmaskinen har passerat din fastighet kan du med nedan beskrivna villkor bli medlem i fiberföreningen och teckna ett anslutningsavtal med Världsarvets fiber. Intresseanmälan görs till någon i styrelsen via e-post eller telefon. Intresseanmälan bekräftas av er genom att ni betalar in 200 kr till föreningens bankgiro 814-3869 (100 kr i insats + 100 kr i medlemsavgift för innevarande år). Avgiften för själva fiberanslutningen blir 20 500 kr*, och betalas in till föreningen i form av insats. Nytillkomna medlemmar kommer också att faktureras 2000 kr projekteringskostnad. Det är en reell kostnad som föreningen får betala till entreprenören för att lägga till fastigheter i redan projekterad sträcka. Av hänsyn till redan befintliga medlemmar har styrelsen beslutat att varje nytillkommen medlem själv får bära kostnaden, då den annars kunde ha undvikits genom att man blivit medlem under projekteringsstadiet istället för under byggstadiet. Vi hoppas att nytillkomna medlemmar har förståelse för vår inställning i frågan, och hälsar er samtidigt hjärtligt välkomna in i föreningen!

* Förutsättningen för att anslutningsavgiften ska stanna vid 20 500 kr är att eventuell nyprojekterad sträcka med anledning av nytillkommen medlem inte kostar mer än 20 500 kr att anlägga.

/ Styrelsen