Stakning på Häskje

Stakning - Häskje 20140323_113443

Staknings utbildning pågår…  Det gäller att stakningen blir lika över hela sträckan så att utsättare & grävmaskinister tydligt ser vad som gäller. Vi kommer att behöva fler utsättare längs med resan. Intresserad? Kontakta nogon av oss eller mejla Stenfeldt.

Goda & täta kontakter med markägarna gör att detta projektet kommer att löpa på fint.

TACK för idag!  / Stenfeldt