Rabbalshede kraft bygger vindkraftsverk på Gurseröd

I samband med vägförstärkning fram till verken, är Rabbalshede kraft generösa & bidrar med förläggning av fiberslang. Bilden är tagen 10/2.

Gurserödsvägen