NÄSTAN alla markupplåtelseavtal är klara

Världsarvets fiber ekonomisk förening TACKAR ALLA markägare som är så hjälpsamma! Utan Er blir det ingen fiber till någon. Så TACK IGEN!

Nu är det bara några få kvar som vi behöver få ett godkännande från. Sedan lämnar vi över till Eltel som skall sköta grävning & fiberblåsning åt oss.

/ Styrelsen