34 medlemmar kom på extra stämman.

Peter från byNet var inbjuden för att informera kort om prosessen att bygga ett fibernät & vilka tjänster man kan få. Det frågades & diskuterades.

Styrelsens förslag på ändringar av stadgarna klubbades igenom.

/Stenfeldt