Förslag till nya stadgar.

Den 1 november kommer vi att ha en extra föreningsstämma. Detta beror på att det har visat sig att den mall för föreningsstadgar som vi fick av kommunens fiberlots behöver ändras för att passa Skatteverkets regler för momsregistrering och sättet som föreningen är tänkt att bedrivas på. För att ändra stadgarna krävs att vi röstar för förslaget vid två efter varandra följande stämmor. Vi ber er att meddela snarast om ni har tagit ställning till att delta vid stämman och att läsa igenom de nya stadgarna som finns här:

Nya stadgar.