Kallelse till föreningsstämma

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Till Världsarvets fibers ordinarie årsstämma den __:e februari kl. 19:00.

Vi önskar att ni anmäler hur många som kommer senast __: februari, till info@varldsarvetsfiber.com. TACK.

Angående punkt 19 på dagordningen; så vill vi ge er tom. ___:e januari att meddela frågor som ni vill ta upp på årsstämman.

Välkomna / Styrelsen