Fakturerar KVARTALSVIS

Nu skall ni ha fått fakturan för juni, juli & augusti.

För att man lättare skall kunna se när det skall betalas har vi lagt upp en nedräkning här på hemsidan, uppe till höger.

Vi kommer fortsättningsvis att agera på försenade inbetalningar då detta medför onödigt extraarbete för kassören.

– – – – – – – – –

Nu ligger protokollet från stämman 2017-01-17 uppe på sidan ”för medlemmar”

/ Styrelsen

Net at Once & Sappa

Hej Alla!

Vi vill påminna alla om att när TV-n ”fryser” eller krånglar på något sätt SKALL ni kontakta SAPPA! För att ni ska få bästa hjälpen är det väldigt bra om ni skriver ner DATUM & TID när problemen inträffar.

Vi vill även påminna om att mediaomvandlaren omfattas av Net at Once’s 5-års garanti. Det ingår även åskskydd på mediaomvandlaren. Garantin gäller från start datum 2014-12-10. Om det behövs hänvisa till punkt 5 i avtalet med Världsarvets Fiberförening 2013-11-18. Det är bra om ni skriver ner DATUM & TID för ev. problem med Internet & TV. Då kan NaO hjälpa er bättre.

/ Styrelsen