Mark-erings stolpar

Nu håller föreningen på att montera markeringsstolpar på alla skarvskåp.

Samtidigt erbjuder föreningen alla markägare att köpa markeringsstolpar att sätta i markerna för att minnas & påminnas om vart fibern går.

Stolparna kostar 310kr + moms / styck.

optostolpe mark

Anslutningsavgift

Enligt beslut på årsstämman kommer en anslutningsavgift på 2500 kronor för aktiva medlemmar att faktureras i slutet av denna månad. Anledningen till detta finns i årsstämmoprotokollet som  har funnits  på föreningens hemsida sedan årsstämman. Det innebär i stort att retroaktiva styrelsearvoden för åren 2012 till 2014 skall utbetalas samt att en kassareserv skall finnas för oförutsedda utgifter. Styrelsen har gått igenom vår ekonomi och uppdaterat årets och kommande års budget. Vi gör en preliminär bedömning att vi kan komma att kunna sänka månadsavgiften för driften om inget oförutsett inträffar.

Med vänlig hälsning,

P-E Korsström

Ordf.

 

Åskskydd

Äntligen kan styrelsen meddela att en lösning vad gäller åskskydd har uppnåtts. NetatOnce har meddelat att ” NaO ersätter åskskadad mediabox om NaO kan konstatera att mediaboxen är åskskadad.”

Detta har uppnåtts genom samverkan mellan våra grann fiberförenigar.

NaO rekommenderar:

  1. Avinstallera inkommande teletråd
  2. Installera jordat uttag om det saknas
  3. Installera ett överspänningsskydd

Med  vänlig hälsning ,

P-E Korsström

Ordf.