Till berörda markägare – Ledningsrättsförrättning

Ledningsrätt förrättning, lantmäterisammanträde den 1/7 kl. 1500, Kulturhuset Futura
i Tanumshede.

Världsarvets fiber har, för att trygga fiberledningen inför framtiden, valt att söka ledningsrätt. I markavtalet medgavs rätt för föreningen att söka ledningsrätt. Då ledningen redan ligger i marken med stöd av markavtalet innebär ledningsrätten inget ytterligare intrång i er fastighet. Ledningsrätt införs i fastighetsregistret och i registerkartan och synliggörs för utomstående. För både ledningsägare och markägare innebär ledningsrätt en framtidssäker lösning.
Se i övrigt kallelse 2015-06-11. Eventuella frågor kan ställas till förrättningslantmätare Erik Lunnari enl. kallelsen.

Med vänlig hälsning,
Pekka Korsström
Ordf.