BANK giro

Vänligen kontrollera så att ni verkligen betalar in på BANK giro. En vägförening utan för Ockelbo har fått in pengar på sitt post giro.

BANK giro: 814-3869

/ Styrelsen

Nu har föreningen skrivit avtal med Eltel

Eltel skall utföra totalentreprenaden för Världsarvet fiber. Dvs. bland annat gräva & plöja ner slang för fibern ca 9 mil.

Så vet Du att vi behöver komma fram över Dina eller Din grannes marker. Kolla så att ni har skrivit markupplåtelseavtal med föreningen. Det är en förutsättning för att alla skall kunna få tillgång till vårat fibernät.

Eltel vill börja gräva redan nu i höst! Så det är upp till Er att skriva på snabbt & lätt! 🙂 

Är Ni osäkra på om det gäller Er så är det lätt att mejla mej på: stenfeldtjohan@live.com & fråga. UPPGE namn & FASTIGHETSBETECKNING så kollar jag….

/ Stenfeldt med styrelsen