KOM OCH SKRIV MARKAVTAL

TANUMSKOLAN

ONSDAG 25/9 KL 18-20

LÖRDAG 28/9 KL 10-12

DETTA GÄLLER ALLA SOM HAR MARK SOM VI BEHÖVER PASSERA FÖR ATT KUNNA BYGGA FIBERNÄTET. KARTAN FINNS BAKOM FLIKEN FÖR MEDLEMMAR.

 

Världsarvets fiber ek. för. Informerar: 

Kalkylen ser bra ut & styrelsen jobbar med upphandlingen av totalentreprenaden (dvs. om som skall gräva & installera fiberkabeln). Samtidigt jobbar styrelsen med att upphandla kommunikations operatör & tjänsteleverantör (dvs. dom som skall leverera tjänsterna (tele, tv & internet) i vår fiber.
Uppe på detta har vi kart/sträcknings- projekteringen som är ett pågående jobb som är klart först när sista metern är nergrävd. Detta hänger direkt ihop med markupplåtelseavtalen. Det ser bra ut för föreningen & projekteringen flyter på. Hit tills har vi fått markupplåtelseavtal där vi har behövt komma fram.

Det jobbas nu för fullt med att skriva markupplåtelseavtal för att kunna genomföra projektet.

Styrelsen har som mål att alla markupplåtelseavtal skall vara skrivna den 28/9.Klarar vi detta har vi goda möjligheter att kunna börja gräva i år & få ett fungerande driftsatt nät hösten 2014.

Det är dock fortfarande MÅNGA avtal kvar… Så skriv NU! Är någon osäker på något så kom till Tanums skolan. (se ovan)

Alla markägare bör få tillgång till markupplåtelseavtalet & möjligheten att titta på föreningens projekterade sträckning i god tid för att kunna ge bra information om markförhållandena på projekterad sträckning. (avtal & karta finns även på hemsidan, fliken: för medlemmar).

Vi har några markägare i vårat område som ej ännu är medlemmar i föreningen. Dessa är det extra viktigt att vi tar kontakt med & frågar snällt om att få förlägga fiber kanalisation på deras mark. Detta innan 25/9!! Så har dom möjlighet att komma till Tanums skolan om frågor el funderingar kvarstår.

Komihåg att fråga markägaren om vart han/hon tror att det är bäst att gräva/plöja ner slangen till fibern. Ändringar & synpunkter mejlar ni helst till Johan Stenfeldt på stenfeldtjohan@live.com

/ Styrelsen

Dra ditt strå till stacken!

ALLA som har mer mark än det som kallas trädgård / gräsmatta / innanför häcken, behöver skriva ett markupplåtelse avtal med föreningen. Detta för att se att projekteringen verkligen håller. Självklart är det jätte bra om vi får in synpunkter & förslag på bättre dragningar.

Kontakta någon (vem som helst) i styrelsen OMGÅENDE & skriv på markupplåtelse avtalet i 2st ex. Komihåg att SAMTLIGA markägare + ev. arrendator + ev. man/fru skall skriva på. Markupplåtelse avtalet finns att läsa & skriva ut under fliken FÖR MEDLEMMAR med lösenordet som vi mejlar er om ni glömt det.

/ Styrelsen